Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Thanh Toán

11/07/2016
Có 2 hình thức thanh toán: 1. Thanh toán khi giao hàng 2. Thanh toán qua tài khoản ngân hàng